Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

7η Ημερίδα Περιφερειών Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Βορείου Αττικής και η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Νοτίου Αττικής προκηρύσσουν από κοινού την 7η Ημερίδα Περιφερειών Αττικής 2010 των Αγώνων Ανάπτυξης Περιφερειών Αττικής, για την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010, ώρα έναρξης 10:00, στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Καλυβίων – St George, με τα εξής αγωνίσματα:
१।Αγώνισμα Κατηγορία Ζ & Ομαδικό Αγώνισμα Ομίλων १॥05μ। (με βαθμολογία πολυνίκη)
Ύψος εμποδίων 1,05 μ, πλάτος έως 1,20 μ., ταχύτητα 325 μ/λεπτό, Ώρα έναρξης : 10:00
Κατ. Ζ : Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.2.1 (Αγώνας ενός γύρου ταχύτητας)
Ομαδικό: Άρθρο 265 – Αγώνας ενός γύρου ταχύτητας και σε περίπτωση ισοβαθμίας για την πρώτη θέση διεξάγεται αγώνας διαβάθμισης στην ίδια διαδρομή σε ύψος 1,10μ. και πλάτος έως 1,25μ. Κάθε ομάδα αποτελείται από 3 ή 4 ζευγάρια και μετρούν τα 3 καλύτερα αποτελέσματα της κάθε ομάδας στον 1ο γύρο και στον αγώνα διαβάθμισης.
2. Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής 1.15 μ Ενδεικτική ώρα έναρξης : 12:30
Ύψος εμποδίων 1,15 μ., πλάτος έως 1.30μ., ταχύτητα 350 μ/λεπτό
Πίνακας Α΄, Άρθρο 274.5.3 (Αγώνας δύο φάσεων. Η πρώτη φάση (9 εμπόδια) και η δεύτερη φάση ταχύτητας)
3. Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής 1.30 μ. Ενδεικτική ώρα έναρξης : 14:30
Ύψος εμποδίων 1,30 μ., πλάτος έως 1.55μ., ταχύτητα 350 μ/λεπτό
Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.2.2 (Αγώνας ενός γύρου με έναν αγώνα διαβάθμισης)

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
- Όπως ορίζει η Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων 2010 και οι Ειδικές Προκηρύξεις Περιφερειών Αττικής 2010.
- Η Κατηγορία Ζ και το Ομαδικό Ομίλων διεξάγονται επί της ίδιας διαδρομής και με ενιαία κατάταξη, βράβευση και βαθμολογία για το ατομικό (και για τα ζευγάρια του Ομαδικού υποχρεωτικά), και ξεχωριστή κατάταξη, βαθμολογία και βράβευση για το Ομαδικό. Πρώτα αγωνίζονται τα ζευγάρια του ατομικού και έπειτα οι Ομάδες.
- Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της ώρας έναρξης και/ή της σειράς τέλεσης και ακύρωσης κατηγοριών/αγωνισμάτων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή προβλέψεων, υπεράριθμων δηλώσεων συμμετοχών ή τηλεοπτικής μετάδοσης, με έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Γ΄ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στην Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. έως την Πέμπτη 7/10/2010, ώρα 14:00. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές θα διεκπεραιώνονται από την γραμματεία αγώνα ως late entries.
- Κάθε ιππέας δικαιούται να συμμετέχει με μέχρι 3 ίππους σε κάθε αγώνισμα.
- Στους Αξιολογημένους Ιππείς 2010 δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή στις επίσημες κατηγορίες Ζ και Ομαδικό Ομίλων, παρά μόνο με ίππους έως 5 ετών στην κατηγορία Ζ (όχι στο ομαδικό).
- Όποια συμμετοχή σε ένα αγώνισμα δεν επιβεβαιωθεί από τον Αρχηγό Ομάδος με καταβολή δικαιώματος συμμετοχής μέχρι μία (1) ώρα πριν την ενδεικτική ώρα έναρξης του αγωνίσματος, διαγράφεται από τη λίστα.

7ος Αγώνας Ανάπτυξης Βορείας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Βορείου Αττικής προκηρύσσει τον 7ο Αγώνα Ανάπτυξης 2010 για την Β’ φάση Αγώνων Ανάπτυξης, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010, ώρα έναρξης 11:00, στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Χαλκίδας («ΙOΧ») και περιλαμβάνει τα εξής αγωνίσματα:

1. Αγώνισμα Κατηγορία Η (με βαθμολογία πολυνίκη)
Ύψος εμποδίων 1,00 μ., πλάτος έως 1,10 μ., ταχύτητα 325 μ/λεπτό
Πίνακας Α΄, Άρθρο 274।5.3 (Αγώνας δύο φάσεων. Η 1η φάση (9 εμπόδια) και η 2η φάση ταχύτητας)
2. Αγώνισμα Κατηγορία Ε (με βαθμολογία πολυνίκη) – Ενδεικτική ώρα έναρξης: 12:30
Ύψος εμποδίων 1,10 μ., πλάτος έως 1,30 μ., ταχύτητα 325 μ/λεπτό
Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.2.1 (Αγώνας ταχύτητας)
3. Αγώνισμα Ελεύθερης Συμμετοχής - 1,20 μ. – Ενδεικτική ώρα έναρξης: 14:00
Ύψος εμποδίων 1,20 μ., πλάτος έως 1,40 μ., ταχύτητα 350 μ/λεπτό
Πίνακας Α΄, Άρθρο 238.2.2 (Αγώνας με έναν αγώνα διαβάθμισης)

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
- Όπως ορίζει η Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων 2010 της Ε.Ο.Ι. και η Ειδική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων 2010 της ΠΕΑΒΑ.
- Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της ώρας έναρξης και/ή της σειράς τέλεσης και ακύρωσης κατηγοριών/αγωνισμάτων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή προβλέψεων, υπεράριθμων δηλώσεων συμμετοχών ή τηλεοπτικής μετάδοσης, με έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Γ΄ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε ιππέας δικαιούται να συμμετέχει με μέχρι 3 ίππους σε κάθε αγώνισμα.
- Οι δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται από τον Αρχηγό Ομάδος κάθε ομίλου (ή έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) επί τόπου στη γραμματεία αγώνα εγγράφως και με ταυτόχρονη υποχρεωτική καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής ως τις ακόλουθες προθεσμίες ανά αγώνισμα :
1ο Αγώνισμα Κατηγορία Η μέχρι τις 10:00 την ημέρα του αγώνα
2ο Αγώνισμα Κατηγορία Ε μέχρι τις 11:30 την ημέρα του αγώνα
3ο Αγώνισμα Ελ. Συμμετοχής 1,20 μ. μέχρι τις 13:00 την ημέρα του αγώνα
- Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η δήλωση συμμετοχής σε ένα αγώνισμα μέχρι τη λήξη του αμέσως προηγούμενου αγωνίσματος και μόνο σε ίππους που συμμετείχαν σε αυτό (το προηγούμενο). Τα ζευγάρια αυτά θα αγωνίζονται αναγκαστικά στην αρχή του αγωνίσματος αυτού.
- Οι εκτός συναγωνισμού συμμετοχές καταβάλλουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής.
- Θα γίνεται βράβευση των 3 πρώτων με έπαθλο (τουλάχιστον τιμητική πλακέτα), ενώ θα λαμβάνουν ροζέτες και χρηματικά έπαθλα (αν προβλέπονται) τα 3 πρώτα ζευγάρια όταν ο αριθμός συμμετοχών (που αγωνίστηκαν) είναι μέχρι και 13, τα 4 πρώτα για 14 μέχρι και 18 συμμετοχές, τα 5 πρώτα για 19 μέχρι και 23, τα 6 πρώτα για 24 μέχρι και 29, τα 8 πρώτα για 30 μέχρι και 36, και τα 10 πρώτα για 37 συμμετοχές και άνω.
- Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα δικαιώματα συμμετοχής για την καταβολή των επάθλων που ορίστηκαν παραπάνω, το έλλειμμα καλύπτεται από τον διοργανωτή όμιλο.

Ε΄ ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Κ.)
ΣΤ΄ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΙΛΟΥ Καραναστάσης Κώστας
Ζ΄ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Μάνος Αγγελάκης
Η΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ Κατερίνα Λυμπέρη (6977 998378)
Θ΄ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Ο διοργανωτής όμιλος είναι υπεύθυνος για τους άλλους συντελεστές του αγώνα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΑΒΑ